Nejrozsáhlejší odborná událost TZB v ČR

Datum: 12.3.2020
Nikdo z odborníků nepamatuje větší odbornou událost od roku 1989 oboru TZB, 4 dni nabitých přednáškami, konferencemi, kulatými stoly, semináři.

Samozřejmě celkovou návštěvnost smutná situace v současné Evropě jednoznačně ovlivnila, ale drtivá většina plánovaných bodů programu proběhla a slovy Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D, ředitelky portálu TZB-info.cz a E-stav.cz, na diametrálně odlišné odborné úrovni než v letech předchozích: „Na doprovodném programu účastníci byli. Samozřejmě, že jich bylo méně, ale přednášející se shodli na tom, že přišli jen ti, kteří o téma mají skutečný zájem a v současnosti jej řeší. Ať už jako investoři nebo projektanti, kdy řešení po nich žádá zákazník,“ říká Dagmar Kopačková. „Doprovodný program byl sestaven tak, aby hlavní témata vytápění, větrání a voda nabídl ve více dnech. Chápeme, že Aquatherm je zejména pro profesionály a ti musí svou účast řídit podle zakázek a práce. Přednášky se sice neopakovaly, ale každý měl možnost si vybrat něco blízkého ke svému zájmu. Pak byla v programu zařazena speciální témata, jako zelené střechy ve vztahu k požární bezpečnosti budov, FV, vodě a klimatizaci,  aktuality z Koncepce BIM, EET a GDPR pro malé firmy, zejména řemeslníky, ukázky moderních způsobů servisu s rozšířenou realitou, nové výsledky v výzkumu v programu UCEEB, monitoring pro efektivní správu budovy, dešťové vody a recyklace šedých vod. Zrušil se pouze Kulatý stůl Budoucnost plynu z důvodu nemoci 3 přednášejících. U některých témat jsme si do poslední chvíle nebyli jisti, zda jsme zvolili správně. Ale skutečnost nám dala za pravdu. Všechny programy si své posluchače našly. Ve 3 případech se doprovodný program samovolně díky menšímu počtu přítomných změnil na kratší přednášky a delší praktickou diskusi a řešení konkrétních situací. A překvapivě, vzniklou situaci kvitovali přednášející i zúčastnění. Možná tedy k zamyšlení pro příští Aquatherm.“

Celou koncepci odborné konferenční části veletrhu jsme rozdělili do tří bloků:

  1. AQUATHERM PRAHA MEETING 2020, jehož generálním dodavatelem byly společnosti TZB-info.cz a ESTAV.cz pod vedením ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D.,
    Akce byla akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a byla ohodnocena až 4 body. Detailní program celé konference ZDE, ČVUT UCEEB fórum ZDE.
  2. KONFERENCE SRI 100 % - Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředí, jehož generálním dodavatelem byl Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry Technických zařízení budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Generální partner konference:  spol. Veolia. Detailní program konference ZDE.

  3. DEN STAROSTŮ 2020, ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky jsme mohli již podruhé na veletrhu přivítat zástupce samosprávy z celé republiky. Generální partneři konference spol. ČEZ ESCO a MDL Expo s.r.o. Detailní program konference ZDE.