TZB EXPO 2020, nejlepší exponát veletrhu

Datum: 11.3.2020
Jsme si vědomi důležitosti, kterou naši klienti cenám přikládají, ale stejně tak jsme si byli vědomi nutnosti celý starý koncept přidělování cen změnit. Poto vzniklo ocenění TZB Expo, proto jsme opět rozvířili odborné diskuze napříč oborem TZB, proto jsme šli touto možná i "trnitou" cestou.

Pro letošní "nultý" ročník přidělování nového ocenění jsme si předem zvolili jednodušší cestu, a to určit pouze tři ceny podle absolutního pořadí napříč všemi obory na základě jednotných kritérií. Celkem 37 exponátů samostaně přes webové rozhraní hodnotilo celkem 46 odborníků rozdělených do 5 hlavních skupin oboru TZB a veletrhu Aquatherm Praha. Hodnotilo se předem na základě dodaných podkladů elektronickou formou s možností osobní návštěvy na expozici během prvního dne veletrhu.
Je třeba zdůraznit, že celkové pořadí určovaly setiny procent aritmetických průměrů daných hodnocení jednotlivých exponátů a ve finále byla obrovská škoda, že jsme nehodnotili exponáty z jednotlivých oborů zvlášť. Ale popravdě nás překvapil zájem, který jsme nečekali, jak ze strany našich vystavovatelů, tak i oslovených odborníků, a to bychom rádi zdůraznili, že účast v hodnotitelské komisi jsme nijak nehonorovali a navzájem oslovené odborníky mezi sebou nekontaktovali. Rádi bychom jim touto formou ještě jednou moc poděkovali, těch exponátů bylo opravdu hodně.
Určitě jsme nevytvořili dokonalý systém, a určitě je na něm co vylepšovat, ale snad jsme zvolili správnou cestu - férovou, odbornou, moderní. Všem oceněným blahopřejeme, všem zúčastněným se omlouváme za případnou novorozeneckou nedokonalost a se všemi Vámi, odborníky ať z řad našich klientů či nikoli, budeme velice rádi spolupracovat na zlepšení. Více o soutěži TZB Expo 2020 ZDE
a
Výsledky TZB Expo 2020
  1. místo
Výrobek: Viessmann Vitodens 200-W - kompaktní závěsný plynový kondenzační kotel
Vystavovatel: Viessmann, spol. s.r.o.
Výrobce: Viessmann Werke GmbH & Co. KG
  1. místo
Výrobek: Wilo – Stratos MAXO – inteligentní čerpadlo
Vystavovatel: WILO CS
Výrobce: WILO
 
  1. místo
Výrobek: Tepelné čerpadlo HELIOTHERM SOLID M
Vystavovatel: GT ENERGY s.r.o.
Výrobce: Heliotherm Wärmepumpentechnik GmbH, Rakousko
 
  • Zvláštní cena
Za celkový koncept prezentace společnosti na veletrhu Aquatherm Praha 2020: Brilon, a.s.
Cenu jsme přidělovali za pořadatele MDL Expo s.r.o. a na základě miniankety mezi návštěvníky. Smyslem tohoto ocenění je především ocenění šíře a invence celkové prezentace spol. Brilon a.s. na letošním ročníku veletrhu z pohledu návštěvníka ať odborného tak i laického. Netýká se pouze vlastní expozice, ale celého rozsahu "impactu" na jednotlivce ať přímo během veletrhu vlastního, tak i mediálního prostoru. Od sledování TV reklamy (vlastní spot naleznete ZDE (youtube.com) a rozhlasové kampaně na rádiu Beat před vlastní návštěvou, přes distribuci klíčenek na vstupních kartách návštěvníků, vyhlášení soutěže během veletrhu o užitné auto pro servisní techniky a výroby animovaného spotu na LCD panely a obrazovky v areálu výstaviště. Jsme přesvědčeni, že cenu kromě vedení spol. Brilon a.s. si zaslouží i jejich kreativní oddělení popř. reklamní agentura, a to je i smyslem tohoto ocenění, kterým bychom rádi v budoucnu upozorňovali právě na práci našich kolegů z kreativy na stranách našich vystavovatelů.