Prémiéra Dne starostů se povedla

Datum: 12.3.2018
180 starostů a zástupců samosprávy přijalo první den veletrhu Aquatherm Praha 2018 naše společné pozvání spolu se Svazem měst a obcí ČR, ČEZ Esco a.s. a ČEPS a.s. Děkujeme.

DEN STAROSTŮ NA AQUATHERMU PRAHA 2018

se konal 27. února 2018,
pod záštitou
za účasti hlavních partnerů:
      
ČESTNÍ HOSTÉ:
 • Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky
 • Mgr. Michal Drážďanský, jednatel společnosti MDL Expo s.r.o., pořádající agentura veletrhu Aquatherm Praha
 • Mgr. Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO, a.s.
 • Ing. Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.
 • paní Irena Bartoňová Pálková, víceprezidentka Hospodářské komory České republiky
 • Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení Sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
 • Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce vodního hospodářství     
 • Mgr. František Kubeš, pověřený řízením Odboru regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj
 • Ing. Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Ing. Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR
 • Ing. Zbyněk Linhart, Senát Parlamentu České republiky
 • Ing. Petr Šilar, Senát Parlamentu České republiky
 • pan Petr Holeček, Senát Parlamentu České republiky
 • Ing. Miloslav Mašek CSc., Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • RNDr. Jan Hodovský, ředitel kanceláře Asociace krajů ČR
 • pan Tomáš Kotrč MBA, generální ředitel ABF, a.s.

ODBORNÁ ČÁST PROGRAMU:

 • Možnosti nakládání s odpadem po roce 2024, Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí České republiky
 • Mýty v nakládání s kaly z ČOV, Ing. Ondřej Beneš, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
 • Benchmark vodního hospodářství, Ing. Filip Wanner, Ph.D., Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
 • Chytrá řešení vhodná pro obce, David Podhajský,manažer prodeje segmentu pro firmy a obce, ČEZ ESCO, a.s.
 • Energetické úspory z pohledu obcí, Dr. Ing. Marie Zezůlková, Národní centrum energetických úspor, z.s. 
 • Podpora komunálních energeticky úsporných projektů ze strany MPO, Ing. Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 • Dotace a půjčky pro města a obce, Ing. Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR