Závěrečná zpráva Aquatherm Praha 2016

Datum: 26.4.2016
obrázek
Co jsou zajímavosti, které stojí za to si v rámci letošního ročníku připomenout? Určitě doprovodný program v duchu inovací, energetické účinnosti, eco designu a obnovitelných zdrojů energie, ale i návrat firem ze zdravotechniky, čímž se přehlídka oboru TZB stala opět komplexnější a ucelenější. Také nový systém elektronické registrace pro návštěvníky a v neposlední řadě atraktivní firemní expozice ve všech halách, které poutaly svým vzhledem a předčily očekávání každého návštěvníka.

Jaká byla návštěvnost a zastoupení oborů?

Uplynuly dva roky od posledního ročníku veletrhu, který ukázal, že Česká republika si podobnou událost zaslouží a že dvouletý cyklus pořádání, kvalitní odborný doprovodný program, ale především ucelená přehlídka výrobců a generálních dodavatelů v oboru technického zařízení budov z domova i ze zahraničí, je tou správnou cestou. Na čisté výstavní ploše 8 042 m2 (hrubá plocha 15 500 m2) vystavovalo 228 vystavovatelů z 15 zemí a branami výstaviště prošlo 20 168 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti:

celkem návštěvníků ................................... 20 168

1. den veletrhu ........................................... 3 168

2. den veletrhu ........................................... 6 588

3. den veletrhu ........................................... 7 035

4. den veletrhu ........................................... 3 377

z toho odborná veřejnost ............................. 14 520

z toho zahraniční návštěvníci ...................... 1 795

Zastoupení jednotlivých oborů na veletrhu Aqua-Therm Praha 2016

Rozložení návštěvnosti Aqua-Therm Praha 2016 dle krajů

Téměř 50 % návštěvníků bylo mimo Prahu a Středočeský kraj! Výsledná struktura návštěvníků veletrhu tak opět potvrzuje AquaTherm Praha jako veletrh s celorepublikovou působností.

Kdo přišel na veletrh a o co se zajímal?

Hlavní letošní novinkou byl nový systém elektronické registrace pro návštěvníky. Tento systém registrace přinesl návštěvníkům benefit ve formě vstupu zdarma a vystavova­telům možnost pracovat s kontaktními údaji návštěvníka v reálném čase přímo na místě prostřednictvím námi vyvinuté aplikace pro čtení QR kódů. Z celkového počtu 20 168 návštěvníků využilo registraci předem 17 985 a na místě dalších 1 081 osob. Zbylých 1 102 návštěvníků si zakoupilo vstupenku.

Pracovní zařazení návštěvníku Aqua-Therm Praha 2016

45 % odborné veřejnosti tvořili majitelé a management firem. 38% pak odborní technici/specialisti a architekti/projektanti.

Druh činnosti návštěvníků Aqua-Therm Praha 2016

35 % návštěvníků tvořili montážní a instalatérské firmy. 15% pak projektanti/architekti a 8 % zástupci developerských společností.

Oblast zájmu návštěvníků Aqua-Therm Praha 2016

Návštěvníci se zajímali o všechny obory s převahou vytápění a obnovitelných zdrojů (37% návštěvníků), vzduchotechniky a klimatizace (26 % návštěvníků), a zdravotechniky (16 % návštěvníků).

Důvod návštěvy veletrhu Aqua-Therm Praha 2016

VÝSLEDKY ANKETY MEZI NÁVŠTĚVNÍKY

75 % návštěvníků veletrh navštívilo z pracovních důvodů

72 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupech a investicích ve firmě

85,6 % návštěvníků bylo spokojených s nabídkou vystavovatelů

83 % považuje veletrh za nejprestižnější akci v oboru

Víte, kdo získal ocenění za nejlepší exponáty?

Do soutěže o nejlepší exponát bylo přihlášených 22 exponátů od 20 vystavovatelů. Po vyhodnocení jednotlivých výrobků se komise rozhodla udělit 3 čestné uznání“,  3 zlaté medaile.

 Zlaté medaile

 Ziehl-Abegg s.r.o., Radiální EC ventilátor s volně oběžným kolem ZAvblue, typ RH63V-ZIK.GG.VR za jeho vysokou účinnost, splnění nejpřísnějších kritérií evropských směrnic Eco designu, za primární technologii, která je součástí většiny vzduchotechnických jednotek.

Attack s.r.o.,  Zplynovací kotel ATTACK SLX LAMBDA Touch, 20-55 kW za sofistikovaný kotel s vysokou mírou automatického řízení i provozu včetně inovativního řešení zplyňovacího prostoru. Je v provedení zaručujícím velmi příznivý komfort pro zákazníka.

Bosch Termotechnika s.r.o. obchodní divize Buderus, Kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192iT za velmi inovativní design, po technické stránce udržuje standart firmy a integruje trendy (dálková správa a ovládání), integrace prvků do jedné sestavy.

Čestná uznání

ENBRA a.s., Automatický kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO 25 za uhelný kotel retortového typu s automatickým podáváním paliva, splňující účinností podmínky Eko designu a kotlů 5. třídy a  emisemi minimálně hodnoty 4.třídy. 

Viessmann spol.s.r.o., Inteligentná regulace s dotykovým barevným displejem Viessmann Vitotronic 200 (typ HO2B) za plně integrované řízení kotlů s ovládáním přes internet bez nutnosti nákupu dalších komponent.

Vaillant Group Czech s.r.o. , Tepelné čerpadlo Vaillant flexo COMPACT exklusive VWF 88/4 za vysokou energetickou účinnost a kvalitu provedení výrobku (jak strojní zpracování, tak design). Výhodou je jistá otevřenost v poskytování údajů o spotřebě elektřiny a vyrobeném teple díky integrovaným měřícím prvkům.